© 2015 HR PERFORMANCE   |      ALGEMENE VOORWAARDEN   |     SITEMAP
EMAIL   SELMA@HRPERFORMANCE.NL       |      TEL.    +31 655718128
PARTNERS
Welkom op de website van HR Performance. Op deze site leest u onder andere over mijn visie, diensten en eerdere projecten. HR Performance staat voor het behalen van resultaten door middel van een goede uitvoer van een goed HR-beleid. Vanuit mijn visie op HR help ik organisaties hiermee. Wat is die visie op HR? Verantwoordelijkheid van een ieder binnen de organisatie om samen resultaten te behalen. Ik geloof daarom in HR-beleid en -uitvoer dat een beroep doet op die verantwoordelijkheid. Een ander belangrijk element is balans tussen goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan en elkaar kunnen aanspreken op resultaten levert het meeste op. Tot slot sta ik voor (samen)werken binnen organisaties vanuit en op basis van vertrouwen. Afspraken nakomen, actief communiceren en transparantie zijn daarbij essentieel. Vanuit deze visie help ik u graag uw HR-beleid -of onderdelen daarvan- te bedenken, vernieuwen, implementeren en uitvoeren. Bij diensten leest u hier meer over, of neemt u gerust contact op voor meer informatie. Heel graag tot ziens! Selma Berndsen    
WELKOM