PARTNERS
© 2015 HR PERFORMANCE   |      ALGEMENE VOORWAARDEN |     SITEMAP
EMAIL   SELMA@HRPERFORMANCE.NL       |      TEL.    +31 655718128
Vereenvoudigen administratieve processen Opzetten en implementeren informatiestromen
Verbeteren administratieve processen Ontwikkelen managementinstrumenten t.b.v. verlagen verzuim 
In kaart brengen en vereenvoudigen HR-processen Neerzetten MD-programma Neerzetten opleidingsprogramma in lijn met strategie organisatie
Leidinggeven aan en reorganiseren HR-afdeling Neerzetten opleidingsfundament in lijn met nieuwe koers organisatie Werving & selectie nieuwe managementlaag
EERDERE PROJECTEN